Влезли в сила съдебни актове за месец Януари 2008 година
Административни дела

Вид дело, No и година

Жалбоподател

Ответник по жалбата

Дата на влизане в сила и Резултат

Адм. дело No 136/2007
Ю.А.Т.
Община Х.
01.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 139/2007
ЕТ С.К.-Д.К.П.-К.
Кмет на община С.
02.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 215/2007
Н.Х.Т.
Община С.
11.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 267/2007
З.И.Г., К.З.А.
РДНСК - Х.
12.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 12/2007
Г.Д.М.
Кмет на община Д.
14.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 180/2007
П.П.И.
Кмет на община Д.
16.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 283/2007
В.Ж.К.
Община Д.
21.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 93/2007
Д.С. АД ГР.Х.
Началник служба Кадастър - Х.
24.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 312/2007
Н.Д.П.
Н.Д.П.
24.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 216/2007
Г.С.Г., Н.С.К.
Община С.
25.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 270/2007
В.Т.К.
Директор на дирекция НС Полиция-С.
04.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 214/2007
Kмет на община С.
Областен управител на обл. Х.
17.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 130/2007
Б.Г.Г., ...
Общински съвет Х.
23.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 287/2007
Н.И.Г.
Общинска служба по земеделие и гори И.
26.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 308/2007
Д.Я.Й., Я.А.Я., Д.К.Я.
Община С.
28.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 232/2007
З.С.П.
Директор на ОДП Х.
01.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 297/2007
П.Д.П.
ОИК Д.
02.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 90/2007
Т.А.Х.
Директор на ОДП Х.
04.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 202/2007
П.Ж.П.
Началник РПУ Х.
04.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 60/2007
М.Р.И.
Директор на ОДП Х.
14.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 265/2007
М.М.С.
ОИК Х.
14.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 170/2007
ТПК И.Р.
Кмет на община Д.
25.01.08г. - Резултат
Адм. дело No 259/2007
А.П.К.
Областен управител на област Х.
29.01.08г. - Резултат


Касационни административно - наказателни дела

Вид дело, No и година

Касатор

Ответник

Дата на влизане в сила
и Резултат

КНАХД No 170/2007
Митница - С.
Г.Х.Г.
25.01.08г. - Резултат
КНАХД No 178/2007
ТД на НАП - Х.
БЯЛА МЕЧКА ООД - Х.
25.01.08г. - Резултат
КНАХД No 182/2007
В.Х.А.
Сектор ПП - КАТ към ОДП - Х.
28.01.08г. - Резултат
КНАХД No
5/2008
Т.С.Г.
РПУ - Х.
30.01.08г. - Резултат
КНАХД No 175/2007
А.Т.Т.
ОДП - сектор ПП - КАТ
31.01.08г. - Резултат

 

  Административен съд Хасково 2008