Влезли в сила съдебни актове за месец Февруари 2008 година
Административни дела

Вид дело, No и година

Жалбоподател

Ответник по жалбата

Дата на влизане в сила и Резултат

Адм. дело No 225/2007
Х.Г.А.
Кмет на община С.
04.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 311/2007
В. ЕООД в ликв.
 
06.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 263/2007
Р.М.М., Н.М.З.
Началник СГКК - Х.
06.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 239/2007
Т.Д.С.
Кмет на община Х.
07.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 242/2007
Д. АД - Х.
Началник СГКК Х.
13.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 138/2007
Д.Г.Х., Д.Н.К.
Началник РДНСК - Х.
13.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 195/2007
М.В.К., М.Б.К., М.Б.Т.
Началник СГКК - Х.
14.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 150/2007
П.Г.П.
Началник РДНСК - Х.
25.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 219/2007
Р.А.Р., Е.Я.А., Ж.М.Ж.
Община Х.
27.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 199/2007
К.А.И.
Община С.
27.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 54/2007
А.И.Т., А.Е.М., А.Я.А.
Началник РДНСК Х.
28.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 209/2007
К.А.И.
Община С.
29.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 39/2007
Областен управител на обл. Х.
Общински съвет С.
01.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 310/2007
Г.И.Г.
Кмет на община Х.
29.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 1/2008
Д.Х.Н., Ж.Д.Я., Н.Х.Н.
Кмет на община С.
18.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 7/2008
Н.Х.Н.
Кмет на община С.
25.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 277/2007
М.И.К.
Директор на РУСО Х.
09.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 147/2007
Я.Г.Ш.
Директор на РУСО Х.
22.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 61/2007
Х.Н.Х.
Директор на РУСО Х.
26.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 111/2007
Г.Д.Г.
Директор на РУСО Х.
28.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 314/2007
С.П.Г.
 
01.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 306/2007
Туристическо, техническо и мореплавателно АД Т.
Директор на РД автомобилна адм. Х.
05.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 276/2007
С.Е.А.
ОИК Х.
08.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 17/2008
А.К.А.
 
09.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 198/2007
П.М.К.
Началник РПУ Х.
12.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 305/2007
А.В.М.
Директор на РД автомобилна адм. Х.
13.02.08г. - Резултат
Адм. дело No 3/2008
Е. ООД - С.
Директор на РИОСВ Х.
22.02.08г. - Резултат


Касационни административно - наказателни дела

Вид дело, No и година

Касатор

Ответник

Дата на влизане в сила и Резултат

КНАХД No 184/2007
П.Д.С.
Митница - С.
04.02.08г. - Резултат
КНАХД No 180/2007
Държавно лесничейство - Х.
ЕТ Масив - А.Х. - Д.
11.02.08г. - Резултат
КНАХД No 159/2007
З.Д.П.
Регионална дирекция - А.А.
11.02.08г. - Резултат
КНАХД No 179/2007
Държавно лесничейство - Х.
Билд индъстри ЕООД - Х.
11.02.08г. - Резултат
КНАХД No
4/2008
В.З.В.
РПУ - Х.
18.02.08г. - Резултат
КНАХД No 19/2008
А.Д.А.
РПУ - Х.
20.02.08г. - Резултат
КНАХД No 35/2008
Петрол АД - София
ДА за метрологичен и технически надзор - С.
20.02.08г. - Резултат
КНАХД No 16/2008
ТД на НАП - Х.
Бяла мечка ООД - Х.
21.02.08г. - Резултат
КНАХД No 27/2008
Регионална дирекция - АА
З.И.Ю.
22.02.08г. - Резултат
КНАХД No
6/2008
Евангелска петдесятна църква - Изрвор на живот
ДНСК - С.
22.02.08г. - Резултат
КНАХД No
7/2008
ДОИТ - Х.
ЕТ Емона - З.М.
25.02.08г. - Резултат
КНАХД No
1/2008
ДОИТ
С.А.П.
25.02.08г. - Резултат
КНАХД No
2/2008
С.Т.Н.
РПУ - Х.
27.02.08г. - Резултат
КНАХД No 11/2008
Н.В.К.
Сектор ПП - КАТ към ОДП - Х.
27.02.08г. - Резултат
КНАХД No 37/2008
РИОКОЗ - Х.
М.М.М.
28.02.08г. - Резултат
КНАХД No 177/2007
ТД на НАП - Х.
Бяла мечка ООД - Х.
11.02.08г. - Резултат

 

  Административен съд Хасково 2008